GEMINOX Kotel THRs 2-17B-120
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.
Počet hodnocení: 1
Chci ohodnotit tuto položku.

GEMINOX Kotel THRs 2-17B-120

Výrobce:Geminox
Katalog. číslo:ZTSO4.C191
Energetická třída:A/B
i
A/BZavřít
Běžná cena v obchodech: 111 308 vč. DPHUšetříte 32 836 Kč (29 %)
Původní cena: 111 308 vč. DPH
Naše speciální cena: 78 472 Kč vč. DPH
Doba dodání: obvykle do 3 dnů skladem
?
Dostupnosti se aktualizují každý den.
Pro aktuální informaci volejte na tel.
+420 603 189 981.
Splátky od:2 745 Kč
ks

Výkon - 2,3 - 16,9 kW

včetně stacionárního nerezového zásobníku 120 l

Kondenzační kotle ZEM

Optimální řešení základních aplikací
Současné ceny plynu posunuly použití kondenzační techniky
i do těch aplikací, ve kterých to bylo ještě před nedávnem nemyslitelné.
Kondenzační kotle různé technické i kvalitativní úrovně začaly
houfně nahrazovat dosluhující klasické spotřebiče,
které byly instalovány při plošné plynofi kaci v 90. letech.
Další nově otevřenou oblastí se stala hromadná výstavba.
Pro tyto a jim podobné aplikace je určena nová řada kondenzačních kotlů
střední třídy ZEM. Tyto kotle jsou vynikající alternativou všude tam,
kde nelze nebo kde není nutné využít beze zbytku veškeré funkce
špičkové typové řady kondenzačních kotlů THRi.
Kotle ZEM jsou osazeny jednodušší variantou řídicí jednotky
Siemens LMU34, která je určena pouze pro jeden přímý topný okruh.
Použití této jednotky v kombinaci s 3rychlostním oběhovým čerpadlem
umožnilo výrazné snížení ceny kotle při zachování všech konstrukčních
předností kondenzační techniky Geminox. V řídicí jednotce LMU34
je integrována adaptabilní ekvitermní regulace, která optimalizuje
tepelnou pohodu ve vytápěném objektu a výrazně se podílí
na vysoké ekonomice provozu kotlů ZEM.

Unikátní technické řešení zaručuje těchto 5 stupňů úspor paliva:

 1. První stupeň spočívá v kondenzaci, při které je zužitkována i ta část tepla, která u konvenčních kotlů uniká do komína.
 2. Toto dodatečně získané teplo je využito pro předehřev vratné vody z ÚT. Druhým stupněm je optimalizace procesu spalování v celém výkonovém rozsahu kotle. Díky konstantnímu poměru vzduch/plyn zajišťuje patentovaný kruhový hořák s předsměšováním paliva (zemního plynu nebo propanu) se vzduchem maximální účinnost spalování s minimálním obsahem škodlivých emisí.
 3. Třetím stupněm je adaptabilní ekvitermní regulace integrovaná v řídící jednotce kotle Siemens LMS, která zabraňuje zbytečnému prochladnutí stěn objektu, optimalizuje tepelnou pohodu v domě a zvyšuje účinnost celé tepelné soustavy.Nadstandardní úsporu nabízí připojení solárních kolektorů. Řídící jednotka LMS je připravena ke snadnému rozšíření topného systému i o další alternativní zdroje.
 4. Čtvrtým stupněm je inteligentní řízení otáček nízkoenergetického oběhového čerpadla třídy A. Tato funkce výrazné snižuje teplotu vratné vody v přechodných obdobích a tím razantně rozšiřuje pásmo využití kondenzace. Nezanedbatelné je celkové snížení spotřeby elektrické energie.
 5. Pátý, nejdůležitější stupeň reprezentuje široká lineární modulace, umožňující rovnoměrné vytápění objektu bez zbytečného cyklování kotle. Není žádným tajemstvím, že po 3/4 topné sezóny je plně postačuje 15 – 50 % nominálního výkonu kotle. Všechny běžné kotle, u kterých nelze snížit výkon na tyto hodnoty při zachování garantované účinnosti, se tedy stávají na 3/4 topné sezóny značně neekonomickými. Jednou z nejsilnějších deviz kotlů THRs je právě schopnost pracovat s maximální účinností a bez cyklování i během nejběžnějších venkovních teplot v rozmezí 5-15 °C. Tato přednost
  se nejvýrazněji projevuje u moderních rodinných domů. Dnešní novostavby mají obvykle tepelnou ztrátu okolo 10 kW. Podle výše uvedených, v praxi ověřených zásad je tedy potřeba pro běžný provoz takovéhoto domu dosáhnout startovacího výkonu kotle menšího než 3 kW. Pokud není tento parametr splněn a kotel je provozován mimo svůj pracovní rozsah, začíná tzv. cyklovat. Standardní kotle se startovacím výkonem okolo 6–8 kW absolvují takovýchto vypnutí a zapnutí až 40 000 ročně. Toto číslo vypadá značně nevěrohodně, ale po přepočtu na topné dny v roce to představuje jeden start kotle každých 10 minut. Z praxe ale víme, že ani minutové intervaly nejsou výjimkou. Správně zvolený kondenzační kotel Geminox THRs nevykáže na novostavbě více než 4 000 startů ročně. I laikovi musí být jasné, jaký závěr lze z těchto údajů vyvodit.
  Unikátní vlastností kondenzačních kotlů THRs je možnost změny jejich výkonového rozsahu. Zvýšení, popřípadě snížení výkonového rozsahu kotle lze dosáhnout prostou výměnou cenově přístupného hořáku a přeprogramováním obslužného softwaru. Tato inovativní fi lozofi e umožňuje provozovat kondenzační kotle THRs vždy optimálně. Nenutí investory
  ke kompromisním nákupům zohledňujícím jejich budoucí plány spojené se zvýšením požadavků na přípravu tepla (přístavby, vyhřívané bazény, zimní zahrady atd.). Takto je dosaženo normovaného stupně využití v rozmezí 106 – 109 % (PCI) v celém modulovaném rozsahu. Výsledkem jsou až 25 – 40 % úspory paliva kotlů THRs oproti klasickým.

Provozovatel