Jak vybrat domácí vodárnu? Známe nejdůležitější kritéria

Voda patří k životně důležitým látkám a její přívod do domácností je v dnešní době zcela zásadní. Přesto existuje řada oblastí, do kterých nevede klasický vodovod a jejich závislost na vodě čerpané ze studny je tak obrovská. Právě tyto domácnosti stojí před zásadním rozhodnutím: "Jak vybrat domácí vodárnu?". A právě v našem článku je možno zjistit základní informace o tom, které parametry domácích vodáren jsou nejlepší.

 

Nejdůležitější kritéria výběru vodárny

Domácí vodárnu vybírejte podle pětice základních kritérií, která jsou rozhodující pro budoucí fungování přístroje:

 • Průtok
 • Dopravní výška
 • Provedení tlakové nádoby
 • Hlučnost
 • Bezpečnostní funkce a pojistky

 https://www.akoupelnyatopeni.cz/images/sklady/ALFA-DV40M.jpg

Průtok

Průtok domácí vodárny je zcela zásadní pro pozdější dokonalé a efektivní využívání. Každý z nás by si měl před nákupem uvědomit, zda bude čerpadlo využívat pouze jako zdroj pitné vody pro domácnost nebo také jako zavlažovací nebo přečerpávací zařízení. Každý z těchto úkonů si vyžaduje jinou velikost průtoku.

 • Zásobení domácnosti - 2 - 4 m3/h
 • Zavlažování (zalévání) - 1,5 m3/h
 • Přečerpávání - 3 m3/h

Uvedené údaje jsou orientační pro běžné rodiny, samozřejmě u větších rodinných domů mohou být údaje jiné a vyšší.

 

Dopravní výška

Druhým důležitým parametrem je dopravní výška. Pro představu tento atribut udává vzdálenost, ze které bude přístroj schopen vodu dopravit do místa použití. Obecně dopravní výšku udávají dva oddělené parametry: sací a výtlačná výška.

 • Sací výška - udává hloubku a vzdálenost, z níž čerpadlo vodu dokáže přivést. Zjednodušeně jde o délku potrubí od zdroje vody po její cíl. Maximální sací výška domácích vodáren se pohybuje okolo 9 metrů.
 • Výtlačná výška - klíčovým faktorem je zde tlak, který musí být na každých 10 metrů alespoň 1 bar. Pozor si tedy musíme dát nejen na sílu přístroje, ale také celkovou délku rozvodu.

 

 

Tlaková nádoba

Nedílnou součástí čerpadel jsou i tlakové nádoby, které vypadají jako svařované kontejnery s pryžovou membránou, která pomáhá vodu vytlačovat do potrubí. Tlakové nádoby bývají ležaté nebo stojaté a mají různé objemy. Při výběru bychom měli dbát na sílu tlaku, kterou potřebujeme a množství vody, kterou budeme čerpat.

 

Hlučnost

Velmi podstatným kritériem je hlučnost, jejíž míru velmi často výrobci neuvádějí. Obecně platí, že ponorné systémy pracují zcela potichu, proto jsou z hlediska hluku lepší. Pokud musíte použít čerpadlo povrchové, pak míru hluku nejčastěji ovlivňuje způsob chlazení, které by mělo být prováděno vodou a také odhlučnění hydraulických částí produktu.  

 

https://www.akoupelnyatopeni.cz/images/sklady/IVAR-AQUAJET.jpg

 

Další užitečné funkce domácí vodárny

 • Zpětná klapka - je umístěna mezi čerpadlem a dalšími díly - zamezuje vytečení vody zpět do studny - udržuje konstantní tlak
 • Ochrana proti chodu na sucho - čidlo kontrolující stav vody v nádrži, přičemž v případě jejího poklesu zastaví chod systému
 • Tepelné pojistky - vypnou přístroj v případě, že se přehřívá, chrání jej před zkratem

 

Věříme, že souhrn kritérií pro výběr domácí vodárny vám poskytl představu o tom, jak vybrat efektivní a skvěle fungující čerpadlo do domácnosti, s nímž budete mnoho let spokojeni a nikdy nezůstanete "na suchu".

 

 

Koupit domácí vodárnu za nejlepší cenu >>>

Provozovatel