test2

Jak postavit solární ohřev vody svépomocí?

Uvažujete-li o tom, že přejdete na solární ohřev vody, jednou z možností je samozřejmě sestavit celý systém svépomocí. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnější proces, popíšeme jej v následujícím článku, abyste tak zbytečně nechybovali.

V rámci tohoto návodu budeme počítat s tím, že jste si již ověřili rentabilitu solárního ohřevu ve vašem případě. Zároveň víte, že máte dostatek schopností pro provedení instalace vlastními silami.

 

První fáze – plánování a nákup potřebných komponentů

Solární systém připravený pro celoroční provoz se obvykle skládá z následujících komponentů:

Velkou část komponentů je možné pořídit solárních setů, ale je třeba se ujistit, že daný set vyhovuje vašim potřebám, zejména výkonem a rozměry jednotlivých komponentů. Dále je třeba zdůraznit, že délka propojovacího potrubí a objem nemrznoucí směsi se odvíjí od rozměrů konkrétní instalace, a je nutné je zakoupit individuálně.

 

Druhá fáze – instalace krok po kroku

Samotnou instalaci solárního systému pro ohřev vody zde popíšeme po jednotlivých krocích:

  1. Nejprve pomocí náčrtu a následně i ověřením na místě si rozměřím prostor, kde chceme umístit solární kolektory na střeše domu. Důležité jsou zejména pozice a upevnění háků pro podepření solárních kolektorů, a dále prostupy pro propojovací potrubí
    Prostupy umístíme tak, aby je solární kolektory po instalaci překrývaly.

 

  1. Po řádném zaměření nejprve namontujeme háky podpírající solární kolektory, dále zhotovíme prostupy pro potrubí a na výslednou konstrukci usadíme solární kolektory podle instrukcí výrobce.

 

  1. Zhotovíme propojovací potrubí, vedoucí od solárních kolektorů do technické místnosti, ve které se nachází stávající bojler. Hydraulicky spojíme potrubí se solárními kolektory.

 

  1. V technické místnosti demontujeme stávající bojler, na jeho místo instalujeme solární zásobník vody a napojíme na TUV. Pokud jste se rozhodli pro propojení systému k alternativnímu ohřevu, v této fázi propojíte solární zásobník s tímto zdrojem.

 

  1. V technické místnosti dále instalujeme čerpadlovou jednotku, kterou nejprve napojíme na expanzivní nádobu, a poté na potrubí od solárních kolektorů. Potrubí dále vedeme z čerpadlové jednotky do výměníku v solárním zásobníku.

 

  1. Expanzivní nádobu nastavíme na požadovaný provozní tlak, u solárního regulátoru nastavíme požadované hodnoty.

 

 

Třetí fáze – tlaková zkouška a plnění systému nemrznoucí směsí

Pokud je celý systém propojen, dalším krokem je provedení tlakové zkoušky. Po jejím úspěšném zakončení je možné přistoupit k naplnění celého systému nemrznoucí kapalinou.

Naplnění provedeme čerpadlovým vozíkem speciálně určeným pro plnění solárních systémů nemrznoucí směsí. K naplnění systému kapalinou a vypuštění přítomného vzduchu slouží napouštěcí a vypouštěcí ventily, nacházející se v čerpadlové jednotce. Najdeme zde také regulátor, kterým nastavím požadovaný průtok směsi systémem.

Pomocí průtokoměru zkontrolujeme, zda nemrznoucí kapalina skutečně cirkuluje a systém je tak opravdu funkční. Pokud ano, instalace je úspěšně dokončena.

Během několika dnů, následujících po instalaci, je vhodné kontrolovat těsnost spojů v celém systému. Kvůli teplotním změnám může docházet ke vzniku netěsností, které je pak třeba odstranit, aby systém řádně fungoval.

Jak postavit solární ohřev vody svépomocí?
Článek
Na vašem soukromí nám záleží

Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.

Přijmout všePouze nezbytné