Jak vybrat krbová kamna s výměníkem

Krbová kamna s výměníkem mohou být jednou z možností sekundárního zdroje tepla v rodinných domech, chatách nebo chalupách. Trend ale ukazuje, že jejich výhod využívá stále více lidí jako hlavní zdroj vytápění.

 

Výhody kamen s teplovodním výměníkem

Nesporným plusem krbových kamen s teplovodním výměníkem je jejich napojení na teplovodní systém. Energie, kterou běžná kamna okamžitě vydají a část z ní vůbec není zúročena, se u kamen s výměníkem převádí do radiátoru, bojleru nebo do akumulační nádrže a je zužitkována bezezbytku. Kromě kvalitního vytápění a pohledu na klidně plápolající oheň získáte teplou vodu nebo dokonce teplo pro podlahové vytápění.

 https://www.akoupelnyatopeni.cz/images/sklady/FALUN2-CERNA-BILA.jpg

Tipy pro výběr ideálních kamen

Při výběru kamen s výměníkem se řiďte nejdůležitějším parametrem, a tím je jejich výkon, který musí být přímo úměrný velikosti vytápěného prostoru. Pokud chcete, abyste pomocí kamen navíc získávali teplou vodu, musíte vědět její přibližnou roční spotřebu a tento parametr připočítat k vytápění.

Dalším faktorem, který hraje roli pro výpočet výkonu krbových kamen, je tepelná ztráta v domě. Na základě těchto informací vám proškolený pracovník navrhne, jaký výkon by kamna měla mít.

https://www.akoupelnyatopeni.cz/images/sklady/HAAS-AVESTA.jpg

Jak vypočítat výkon?

Použít můžete například tento jednoduchý výpočet výkonu:

  • Součet objemů místností v m3  x  tepelná ztráta  =  výkon (W)


Pro ilustraci uvádíme příklad:

  • místnost A má světlou výšku místnosti 100.8 m3 (1 - 6m x 6m x 2,8m)
  • místnost B má světlou výšku místnosti 75,6 (2 - 4,5m x 6m x 2,8m)
  • dům není dobře inzolovaný (45 W/hod/m3)           
  • výpočet bude tedy následující:   (100.8+75,6) x 45 W/hod = 7938 W/hod = 7,94 kW
  • pro dům jsou tedy vhodná kamna s výkonem 6 - 8 kW či  v rozmezí výkonu 3 - 10 kW.
  • maximální výkon by neměl přesáhnout 11 kW

Důležité je, aby měla kamna s výměníkem centrální přívod vzduchu. Ten je důležitý především kvůli rovnoměrnému vytápění celého domu nebo chalupy, a tím i pro ekonomické a ekologické vytápění.

Posledním důležitým faktorem při výběru kamen je samotný materiál, kterým chcete topit. Nejpoužívanější je samozřejmě dřevo, následují brikety nebo pelety a dříve oblíbené uhlí je v dnešní době na okraji zájmu. Všechny typy krbových kamen jsou vždy určeny na konkrétní otop, kterým dokáží co nejefektivněji vytápět.

 https://www.akoupelnyatopeni.cz/images/sklady/FALUN2-CERNA-CERVENA.jpg

Řiďte se radami odborníka

Budete-li se při výběru krbových kamen s teplovodním výměníkem řídit těmito faktory, zcela jistě vyberete typ, který přesně splní vaše požadavky. Při nákupu kamen se vždy řiďte radami odborníka, který s vámi bude konzultovat všechny možnosti.

Prohlédnout krbová kamna s výmníkem >>>

Provozovatel