test2

Na co si dát pozor při výběru kotle na tuhá paliva?

Pokud stojíte před koupí kotle na tuhá paliva je potřeba zvážit několik důležitých informací. V dnešním průvodci vám poradíme, jak správně vybrat nejlepší kotel na tuhá paliva, aby odpovídal vašim předtavám a požadavkům.

 

Výběr kotle na tuhá paliva v bodech:

 

Přísun spalovacího vzduchu

Bez vzduchu by oheň v kotli nehořel. Přičemž přísun spalovacího vzduchu do kotle může být buď přirozený nebo nucený:

1, Přirozený přísun vzduchu je závislý pouze na tahu komína (není přítomen ventilátor). Tah komína vytváří v ohništi podtlak. Díky tomuto podtlaku je do ohniště speciálními otvory (mechanicky regulovatelnými) nasáván vzduch. Oheň pak může hořet. Vy můžete otevírat nebo zavírat otvory, a tím do jisté míry přísun vzduchu do kotle regulovat.

2, Nucený přísun vzduchu. Podtlak je vytvářen (a poté také regulován) odtahovým ventilátorem. Ventilátor může vzduch do ohniště také přímo vhánět. Tento typ kotle disponuje větší kontrolu nad spalovacím procesem. Efektivita spalování je zde vyšší než u kotlů s přirozeným přísunem vzduchu.

 

Technologie spalovacího procesu

V současné době lze u kotlů na tuhá paliva vybírat ze čtyř technologií spalovacího procesu. Toto kritérium se zdá být při výběru kotle v mnoha ohledech nejdůležitější. Technologie spalovacího procesu totiž ovlivňuje jak účinnost vytápění, tak jeho ekonomickou výhodnost.

 

a) Prohořívací kotel

Prohořívací kotle nejsou rozhodně žádnou novinkou, jedná se o nejstarší (a také nejužívanější) technologii. Palivo se přikládá na hořícího ohniště, potom se postupně spaluje, spaliny stoupají přes nové palivo a procházejí k ústí komínu. V prohořívacím kotli vzniká hodně zplodin, nejedná se tedy o ekologickou variantu (nejméně škodlivin přitom při této konstrukci kotlů vzniká při spalování koksu). Nevýhodu představuje i nízká možnost regulace výkonu. Regulovat výkon lze jen komínovou klapkou a otevíráním a uzavíráním vzduchových otvorů.

 

b) Odhořívací kotel

U odhořívacích kotlů dochází k postupnému spalování (palivo se přidává do prostoru nad ohništěm), spaliny tak neprocházejí přes vrstvu nového paliva. Během spalování se palivo postupně posouvá do spalovací komory. Spalování je tak nejen o něco účinnější než u prohořívacích kotlů, ale i ekologičtější. Tento typ kotle je vhodný pro spalování hnědého uhlí.

 

c) Zplyňovací kotel

U zplyňovacích kotlů dochází k přeměně tuhých paliv na plynná. Od toho také tento název. Součástí zplyňovacích kotlů je ventilátor, který umožnuje regulovat spalování a topný výkon. Díky vyšší kontrole spalovacího procesu dochází k téměř dokonalému vyhoření prchavé hořlaviny obsažené v palivu a ta tak neodchází komínem.

 

d) Automatický kotel

Automatický kotel je nejpokročilejší a nejefektivnější variantou. Pod kontrolou je přísun paliva i spalovací proces (přísun spalovacího vzduchu řídí ventilátor). Součástí kotle je i regulátor, který vše řídí. Nevýhodou tohoto kotle je snad jen jeho vyšší pořizovací cena. Pokud se ale rozhodnete tento typ kotle pořídit, vaše roční náklady na palivo se zaručeně sníží.

 výběr kotle na tuhá paliva

 

Přísun paliva

a) ruční přikládání

Pokud kotel vyžaduje ruční přísun paliva, je vždy třeba někdo, kdo do kotle přiloží. Palivo se přikládá s ohledem na rychlost hoření. Tento typ kotle je tedy náročnější na obsluhu. V konečném důsledku se jedná o nákladnější variantu.

b) automatické přikládání – samočinný

Kotel automatický (neboli kotel s řízeným přísunem paliva) je na obsluhu méně náročný. Palivo je do kotle přidáváno automaticky v závislosti na tepelném výkonu. Pořizovací cena takovéhoto kotle bývá vyšší, avšak tento typ kotle je rozhodně efektivnější než kotel vyžadující ruční přísun paliva.

 

Emisní třídy kotlů

Emisní třída je hodnocení kotlů na tuhá paliva dle normy ČSN EN 3035:2012. Tato norma dělí kotle do pěti tříd podle jejich účinnosti a emisí. Za velmi neekologické jsou přitom považovány kotle řadící se do první a druhé třídy, ty již nelze od podzimu roku 2022 používat.

Každý kotel má na výrobním štítku nebo v dokumentaci uvedenou emisní třídu (pokud nemá, pravděpodobně se jedná o hodně starý a již nevyhovující kotel).

V našem eshopu naleznete:

 

Určení paliva

Zásadní otázku, kterou si položte, je jakým palivem budete topit? Zda budete převážně spalovat hnědé nebo černé uhlí, hnědé úhlí, koks, dřevo nebo například peletky. Ne každý kotel na tuhá paliva je určen ke spalování vámi preferovaného paliva. Proto pečlivě prostudujte, pro které druhy paliv je ten daný kotel určen.

Výběr správného paliva je pečlivě propočítat. Aktuálně velmi podražily pelety, které byly považovány za levné a efektivní palivo bez nutnosti zpracování.

 

Výpočet výkonu

Další podstatnou otázkou je určení potřebného výkonu kotle na tuhá paliva. Nikdy nekupujte kotel s výrazně vyšším výkonem, než potřebujete. Správné stanovení výkonu kotle na tuhá paliva má primární vliv na účinnost kotle. V případě předimenzování kotle na tuhá paliva, začne tento kotel dehtovat a tím se mimo jiné sníží jak účinnost tohoto kotle, tak i životnost kotle. Samozřejmě, že budete muset u zadehtovaného kotle a tím i spalinové cesty strávit daleko více času údržbou, než u kotle, jehož výkon odpovídá teplotní ztrátě natápěného objektu. Proto věnujte určení potřebného výkonu maximální pozornost. Vyplatí se toto konzultovat například s projektantem TZB, případně s odbornou topenářskou firmou přímo na místě instalace. Pokud nemáte tuto možnost konzultace s odborníkem v oboru, existuje jednoduchý přibližný výpočet:

Kubaturu natápěného objektu vynásobte koeficientem 40 - 50 a dostanete přibližně potřebný výkon plynového kotle. Čím je stavba lépe zateplená, tím je koeficient nižší. Zdůrazňuji však, že je to přibližný – informativní výpočet.

Přesnější výpočet najdete například na stránkách TZB-INFO.

 

Obytná plocha

(v m2)

Nová budova s dobrou izolací a moderním topným systémem

Budova z 80. až 90. let s dobrým zateplením a moderním topným systémem

Nezateplená budova z 80. až 90. let a starším topným systémem

Nezateplená budova z 80. let s moderním topným systémem

Budova ze 70. let s dobrým zateplením a starším topným systémem

Budova ze 70. let či starší, nezateplená, se starým topným systémem

≤ 60

4 kW

5 kW

8 kW

7 kW

6 kW

9 kW

70

5 kW

6 kW

9 kW

8 kW

7 kW

11 kW

80

6 kW

7 kW

10 kW

9 kW

8 kW

12 kW

90

6 kW

8 kW

12 kW

10 kW

9 kW

14 kW

100

7 kW

9 kW

13 kW

11 kW

10 kW

15 kW

120

8 kW

10 kW

16 kW

13 kW

12 kW

18 kW

140

10 kW

12 kW

18 kW

15 kW

14 kW

21 kW

160

11 kW

14 kW

21 kW

18 kW

16 kW

24 kW

180

13 kW

15 kW

23 kW

20 kW

18 kW

27 kW

Zdroj:   https://www.prumyslovaekologie.cz/info/jaky-vykon-kotle-zvolit-

 

A jak je to vlastně s účinností kotlů na tuhá paliva?

Účinnost kotlů na tuhá paliva se zpravidla pohybuje okolo 70%. Účinnosti garantované výrobcem dosáhneme spalováním doporučeného paliva, které výrobce uvádí v dokladech u kotle. Pokud budete používat alternativní palivo, bude účinnost kotle na tuhá paliva zpravidla nižší. Spalování doporučených paliv je potřeba dodržovat i z hlediska plnění záruky výrobcem.

 

Výška a průměr slalinové cesty

S výkonem kotle také úzce souvisí výška a průměr spalinové cesty v komíně. Zde je nutno kontaktovat regionální kominickou firmu za účelem prohlídky komínového tělesa a odsouhlasení, zda může být daný komín pro Váš kotel využit.

 

Volba výrobce

V neposlední řadě (kromě ceny) je dobré zaměřit se i na výrobce. Sbírejte reference od svých přátel nebo například na internetových fórech. Zaměřte se také na servisní pokrytí ve Vašem regionu. Je lepší, pokud má daný výrobce ve Vašem regionu několik servisních firem, protože v sezóně většinou nemají čas. Rovněž samotnou instalaci kotle svěřte odborné firmě s dobrými referencemi na svou práci, protože správná instalace kotle na tuhá paliva má velký vliv na jeho funkčnost a životnost.

 

A jak kotle na tuhá paliva dělíme?

Z hlediska konstrukce dělíme klasické kotle na tuhá paliva na litinové článkové a ocelové.

Litinové článkové kotle na tuhá paliva jsou sestaveny z určitého počtu výkonových článků, kterými je dán celkový výkon kotle.
Doporučeným palivempro tyto kotle jedřevo, černé uhlí, brikety, koks

Ocelové kotle na tuhá paliva jsou konstruovány jako ocelový svařenec, jež je odolnější vůči teplotním změnám než litina. Tyto kotle jsou také levnější než litinové.
Doporučeným palivem pro tyto kotle jehnědé uhlí, brikety, koks, černé uhlí, dřevo.

Samostatnou a čím dál oblíbenější kategorií jsou automatické kotle na tuhá paliva.

Tip: přečtěte si také článek, jak vybrat sporák na tuhé palivo.

 

 

V čem spočívají jejich výhody oproti klasickým kotlům?

Vytápění těmito kotli jde z hlediska komfortu srovnávat například s kotli plynovými. Tyto kotle jsou z hlediska obsluhy oproti klasickým kotlům takřka samoobslužné, většina výrobců uvádí kontrolu jedenkrát denně až jednou za 3 dny v závislosti na nutnosti vysypání popela, případně doplnění zásobníku paliva.

Další výhodou jsou vyšší účinnosti automatických kotlů než u klasických kotlů na tuhá paliva.

Výrobci uvádí účinnosti mezi 80 – 92% v závislosti na typu kotle a druhu doporučeného spalovaného paliva a tím jsou tedy tyto automatické kotle zařazeny mezi ekologické zdroje vytápění .

V neposlední řadě mají tyto kotle i řídící jednotky, které umí komunikovat s prostorovým termostatem v domě a kotel se tedy tedy řídí přímým požadavkem domácnosti na dodávku tepla, na rozdíl od klasických kotlů na tuhá paliva, kde je regulace kotle výrazně omezena.

Nevýhodou automatických kotlů je samozřejmě vyšší pořizovací cena.

 

Prohlédnout kotle na tuhá paliva v akci >>

 

Nejprodávanější kotle na tuhá paliva u nás v eshopu

Vybíráme pro vás nejoblíbenější kotlů na tuhá paliva

-21 %
Sleva pro registrované
Český původ
ATMOS Kotel D 14 P
Kód:0033363

ATMOS Kotel D 14 P

51 700 KčKatalogová cena 65 461 Kč
Více než týden

Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet,...

-22 %
Český původ
ATMOS Kotel D 21 P
Kód:0033364

ATMOS Kotel D 21 P

51 900 KčKatalogová cena 66 792 Kč
Více než týden

Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet,...

-22 %
Sleva pro registrované
Český původ
ATMOS Kotel D 20 P
Kód:0033367

ATMOS Kotel D 20 P

67 387 KčKatalogová cena 86 394 Kč
Více než týden

Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet,...

-24 %
Akce
Doporučujeme
ATMOS Kotel AC 25 S
Kód:0033608

ATMOS Kotel AC 25 S

54 990 KčKatalogová cena 72 600 Kč
Skladem více než 1 ks

Zplynovací kotle na hnědouhelné brikety a černé uhlí Jsou konstruovány pro spalování hnědouhelných ...

-23 %
Akce
Doporučujeme
ATMOS Kotel DC 22 S
Kód:0033609

ATMOS Kotel DC 22 S

58 500 KčKatalogová cena 75 700 Kč
Skladem více než 1 ks

Zplynovací kotle na dřevo – Dřevoplyn Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových...

-20 %
Český původ
ATMOS Kotel DC 20 GS
Kód:0033610

ATMOS Kotel DC 20 GS

66 500 KčKatalogová cena 83 400 Kč
Více než týden

Zplynovací kotle na dřevo – Generátor Kotle řady Generátor se vyznačují speciálním topeništěm, kter...

-24 %
Český původ
C
ATMOS Kotel C 40 S
Kód:0033613

ATMOS Kotel C 40 S

76 290 KčKatalogová cena 99 900 Kč
Skladem 1 ks

Zplynovací kotle na hnědé uhlí (dřevo) Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako ná...

-37 %
Český původ
C
OPOP Kotel H 412 EKO-U
Kód:0034901

OPOP Kotel H 412 EKO-U

32 800 KčKatalogová cena 52 393 Kč
Skladem více než 10 ks

Kotel na hnědé uhlí H4EKO‑U s ručním přikládáním Odhořívací kotel na hnědé uhlí s ručním přikládání...

-36 %
Český původ
C
OPOP Kotel H 416 EKO-U
Kód:0034903

OPOP Kotel H 416 EKO-U

33 300 KčKatalogová cena 52 393 Kč
Skladem více než 10 ks

Kotel na hnědé uhlí H4EKO‑U s ručním přikládáním Odhořívací kotel na hnědé uhlí s ručním přikládání...

-36 %
Český původ
C
OPOP Kotel H 420 EKO-U
Kód:0048361

OPOP Kotel H 420 EKO-U

38 200 KčKatalogová cena 59 411 Kč
Skladem více než 5 ks

Kotel na hnědé uhlí H4EKO‑U s ručním přikládáním Odhořívací kotel na hnědé uhlí s ručním přikládání...

Na co si dát pozor při výběru kotle na tuhá paliva?
Článek
Na vašem soukromí nám záleží

Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.

Přijmout všePouze nezbytné