test2

Jak na výběr ohřívače vody

Nejdůležitější parametry pro výběr bojleru:

1) Objem ohřívače -Záleží především na spotřebě vody a počtu osob žijících v domácnosti.
2) Typ: podle druhu ohřevu vody existují - elektrický, plynový, kombinovaný či akumulační
3) Průtokový ohřívač vs bojler - budete vodu ohřívat do zásoby nebo bude ohřívána při zapnutí vody?
4) Tvar a umístění: Jaký je rozdíl mezi svislým a vodorovným ohřívačem vody - podle prostoru a možnosti umístění vybírejte tvar
5) Úspora - tepelné ztráty, náročnost - energetický štítek, tepelné ztráty, izolace, prostředí umístění bojleru atd
6) Doba životnosti -
7) Údržba, servis, instalace

8) Bezlaký vs tlakový bojler

9) Nejprodávanější bojlery

10) Otázky a odpovědi

 

Plánujte koupi nového či výměnu stávajícího ohřívače vody? V tomto článku vám pomůžeme vybrat ten správný.

bojler v koupelně

 

1. Jak na objem ohřívače?

A jak tedy začít? Nejdříve je nutné určit minimální objem vody, který chcete ohřívat. S tím vám pomůže následující přehledná tabulka, která uvádí počet osob vs jednotlivý typ ohřevu. Je logické, že rodina spotřebuji více vody, než bezdětný pár. U elektrických bojlerů s plánovaným nočním ohřevem pomocí výhodnějšího proudu doporučujeme volit vyšší objem ohřívače. Jestliže zvažujeme kombinovaný ohřev, vybíráme vždy tu horší variantu (kde je potřeba větší objem).

Doporučený minimální objem zásobníkového ohřívače vody v dm 3

Způsob ohřevu Elektricky

Plyn, dřevo, uhlí
(celoročně neomezeně)

 

 

Předpoklad spotřeby malá střední vysoká
Denní/noční proud denní noční denní noční denní noční
Počet osob 1 20 50 20 50 50 80 80
2 20 50 50 80 80 125 80
3 50 80 80 125 100 160 100
4 50 100 100 160 125 200 100
5 80 100 125 180 160 250 100
6 100 125 160 200 200 300 125
7 a více projekt projekt projekt projekt projekt projekt projekt

Ukázky spotřeby teplé vody:

  • osprchování 1 člena domácnosti počítejte s 30 - 50 l vody s teplotou 40 °C
  • koupání ve vaně počítejte s objemem vany s teplotou 40 °C. - obvykle kolem 100 l
  • krátké opláchnutí nádobí - cca 20 l
  • desetiminutové mytí nádobí - 150 -200 l

Objemy uváděné na eshopu označují kategorii výrobku.
Jmenovitý objem výrobku je vždy uveden v technické dokumentaci přiložené k výrobku. Objemy uváděné v označeních výrobků se od reálného objemu liší.

 

 

2. Typy ohřívačů

Ohřívače můžeme dle typu rozdělit na plynové, elektrické, kombinované bojlery a akulumační nádrže. Jaký je mezi němi rozdíl popisujeme v článku Jaké existují typy bojlerů?

Typ ohřívače Výhody Nevýhody
Elektrické

+ Jednoduchá instalace a údržba

+ Bezpečnější, nemá riziko úniku plynu

+ Vhodné pro domácnosti bez přístupu k plynu

- Vyšší provozní náklady v závislosti na ceně elektřiny

 

Plynové

+ Nižší provozní náklady než u elektrických ohřívačů

+ Rychlejší ohřev vody

- Složitější instalace, připojení na plyn oprávněným technikem

- Riziko úniku plynu

Kombinované

+ Flexibilita použití více zdrojů energie

+ využitím nejvýhodnějšího zdroje sníží provozní náklady

- Vyšší pořizovací cena

-  Složitější instalace a údržba

Pro fotovoltaiku

+ Velmi nízké provozní náklady po instalaci solárních panelů

+ Ekologický, obnovitelný zdroj energie

- vyšší pořizovací náklady

- závislost na slunečním svitu, vyžaduje doplňkový zdroj energie

Na dřevo a tuhá paliva

+ Nízké provozní náklady

+  Nezávislost na elektrické síti nebo dodávkách plynu

- Vyžaduje pravidelnou údržbu a čištění

- Nutnost skladování dřeva a manipulace s ním

Tepelné čerpadlo

+ Velmi vysoká účinnost

+nízké provozní náklady

- Vysoké počáteční náklady na nákup tepelného čerpadla

- závisí na venkovní teplotě

Nepřímotopný

+ Využívá zdroj tepla z jiného systému (např. kotlů nebo tepelných čerpadel), efektivní distribuce tepla

- Závislost na externím zdroji tepla

- nutnost pohlídat kompatibilitu

 

3. Průtokový ohřívač vs zásobníkový bojler?

Jaký typ ohřívače je pro vás vhodnější? Na tuto otázku odpovídáme v článku Je lepší zásobníkový nebo průtokový ohřívač?

Typ ohřívače Výhody Nevýhody
Průtokový ohřívač

+nepřetržitý přísun teplé vody

+ úspora energie díky absenci neustálého udržovacího ohřevu vody

+ menší velikost

+ delší životnost

- omezený průtok teplé vody

- v některých případej je nutná úprava rozvodů

- zabírá místo pod umyvadlem

Zásobníkový bojler

+ teplá voda stále k dispozici, neustále se dohřívá nová

+ snadná a levná instalace

+ široká škála velikostí a modelů

- vyšší provozní náklady kvůli udržování teploty vody

-  zabírá více místa

bojler zapojení

 

4. Jaký je rozdíl mezi svislým a vodorovným ohřívačem vody? 

Máte vybraný objem? Hurá. Pojdme se podívat na rozdíly mezi 2 základními typy - vodorovný vs svislý ohřívače.

Vodorovný ohřívač

Vodorovný ohřívač vody je umístění vodorovně na zemi.

Výhody
1. Úspora prostoru: vodorovně umístěný ohřívač vody doporučujeme pro nízké prostory nebo pro umístění nad stropem v garáži či podkroví
2. Flexibilita instalace: pokud nemáte nosnou zeď, neudržela by váhu zavěšeného bojleru, je vhodné použít vertikální instalaci.
3. Snadný přístup pro údržbu: jednodušší instalace a servis

Nevýhody
1. Potenciální problémy s cirkulací: voda v ohřívači nemusí cirkulovat tak efektivně jako ve vertikálním umístění, což může vést k nerovnoměrnému ohřevu a snížení účinnosti.
2. Zabírá prostor na zemi

 

Svislý ohřívač

Svislé umístění bojleru spočívá v zavěšení bojleru podél zdi. To je výhodnější, jelikož nedochází k tak velkému mísení studené a teplé vody. Voda se pak ohřívá na maximální teplotu a je tak k dispozici ihned. Výměník totiž vodu ohřívá ihned od vršku nádody.

Svislé umístění ohřívače vody je a nejběžnější volbou.

Výhody

1. Efektivní cirkulace vody: ve svislém umístění dochází k přirozenější konvekci, kdy teplá voda stoupá a studená klesá, což zajišťuje efektivnější ohřev vody

2. Menší zabírání podlahové plochy:

3. Životnost: sedimenty se přirozeně usazují na dně nádrže, což snižuje korozivní účinky a usnadňuje čištění.

 

Nevýhody

1. Vyšší požadavky na vertikální prostor: svislé ohřívače vyžadují dostatečnou výšku místnost

2. Riziko úniku vody: jakýkoli únik vody může způsobit významné škody na podlahách i zdi.

 

Jak je to s dobou ohřevu u horizontální či vertikální instlace?

Provedené testy prokázaly, že celková doba ohřevu je u obou typů přibližně stejná. Při ohřevu výměníkem je o čtvrtinu rychlejší vodorovný bojler. Při použití svislého kombinovaného typu OKC X/1m 2 je rychlost však přibližně stejná.

 

Na co si dát pozor u vodorovného kombinovaného bojleru?

U vodorovného kombinovaného ohřívače je důležité , aby výměník fungoval jako protiproudý. Pak je přístroj ´výkonnější než souproudý. Při nedodržení směru proudění topné vody dochází k prodloužení ohřevu vody celé nádrže. Další nevýhodou je, že se ohřívač špatně dohřívá a nefunguje "samotíž".

 

 

5. Úspora při ohřevu vody

Výběrem vhodného ohřívače vody je možné dosáhnout značné úspory energie, takže tento krok se určitě nevyplatí podcenit. Zároveň má na úsporu energií také vliv samotné umístění ohřívače, díky kterému mohou být minimalizovány tepelné ztráty. Pokud tedy zvolíte kvalitní ohřívač vody, můžete docílit až 35 % úspory nákladů na energii, což se při dnešních cenách energií opravdu vyplatí.

Jak tedy uspořit? Věnujte se tepelným ztrátám a izolaci.

 

Energetický štítek

Tepelné ztráty ohřívače

Výběr ohřívače ovlivnují i jeho tepelné ztráty. Je to veličina, která popisuje kolik energie musíme do bojleru dodat, aby udržel vodu non-stop tepnou. Čím menší je tato hodnota, tím je bojler úsornější. V našem eshopu bojlery označujeme do jednotlivých energetických tříd. A je logicky ta nejúspornější.

 

Tepelná izolace bojleru

Kromě ztát je důležitá i izolace, která zamezuje úniku tepla do okolí. Důležitým parametrem je tlouštka a typ materiálu. Mezi nejlepší izolační materiál patří tvrdá PU pěna.

 

 

 

6. Doba životnosti ohřívače

Při výběru ohřívače vody je tedy třeba zaměřit se na několik základních parametrů. Prvním z nich je doba životnosti ohřívače. Obecně platí, že ohřívače, které jsou nejvíce odolné vůči vodnímu kameni a korozi, dosahují nejvyšší životnosti. Korozi nejlépe odolávají ty ohřívače vody, které mají vyrobené víko příruby a nádobu ohřívače z totožného materiálu. Nerezové ohřívače vody pak mají životnost mezi 15 až 20 lety, smaltované 10 až 15 let.

Prodloužení životnosti ohřívače vody zajistí pravidelná údržba. Údržbu pak usnadní například topné těleso, které lze vyjmout, čímž je možné provádět údržbu, aniž by bylo třeba vypustit nádrž. Dále je dobré, pokud má ohřívač vody čistící otvory, kterými je z vnitřku nádoby možné odstranit vzniklý vodní kámen a usazeniny.

 

Velikost ohřívače

Volba vhodné velikosti ohřívače vody je dalším problémem, který je před koupí nutné vyřešit. Pokud totiž zvolíte příliš malý objem ohřívače, mohl by nastat problém s nedostatkem teplé vody. Naopak při příliš velkém objemu bojleru se ohřívá voda zbytečně a zvyšují se tak náklady domácnosti. Předtím, než si vyberete konkrétní typ ohřívače vody, si tedy zjistěte, kolik teplé vody vůbec za den spotřebujete.

Jak již bylo zmíněno, na úsporu energie má vliv samotné umístění ohřívače vody. Ten je vhodné připevnit na takové místo, kde se nachází co nejblíže místu, kde je teplá voda spotřebovávána. Tím vyřešíte problém dlouhého rozvodu potrubí, čímž zabráníte zbytečným tepelným ztrátám.

 

Spotřeba energie

Při aktuálních cenách elektrické energie 4,12 Kč/kWh vychází denní spotřeba 150 l bojleru při 65 °C na 40 Kč (9,79 kWh * 4,12 Kč/kWh) a  při 55 °C: na 33 Kč (8,01 kWh * 4,12 Kč/kWh)

 

 

7. Údržba, instalace a servis

Připravili jsme si pro vás další články:

Z hlediska údržby patří mezi důležité pravidelné odstranování vodního kamene. Dále je vhodné občas vyměnit hořčíkovou tyč. V případě, že se budete o ohřívač starat, můžete se těšit, že vám smaltované bojlery vydrží zhruba 10 až 15 let , nerezové ještě dokonce o 5 let déle.

 

8. Beztlaký vs tlakový bojler

Zákazníky také zajímá, jaký je rozdíl mezi tlakovým a beztlakovým ohřívačem vody? Jak již název napovídá v beztlakém bojleru není žádná voda pod tlakem, je tedy snadnější na instalaci. Naopak u tlakových bojleru je voda neustále pod tlakem a musí se při instalaci použít pojistný a zpětný ventil.

 

9. Nejprodávanější bojlery u nás v eshopu

Vybíráme pro vás nejoblíbenější ohřívače

-44 %
Akce
Doporučujeme
DRAŽICE Elektrický bojler OKCE 125 (1103108101)
Kód:0034327

DRAŽICE Elektrický bojler OKCE 125 (1103108101)

7 199 KčKatalogová cena 12 750 Kč
Skladem více než 10 ks

Oblíbený elektrický ohřívač vody OKCE 125 l závěsné svislé Elektrické akumulační ohřívače určené pr...

-42 %
Doporučujeme
Český původ
DRAŽICE Elektrický bojler OKCE 160 (1106108101)
Kód:0034063

DRAŽICE Elektrický bojler OKCE 160 (1106108101)

7 990 KčKatalogová cena 13 800 Kč
Skladem více než 10 ks

Oblíbený elektrický ohřívač vody OKCE závěsné svislé Elektrické akumulační ohřívače určené pro zavě...

-43 %
Doporučujeme
Český původ
DRAŽICE Elektrický bojler OKCE 80 (1101108101)
Kód:0034326

DRAŽICE Elektrický bojler OKCE 80 (1101108101)

6 265 KčKatalogová cena 10 900 Kč
Skladem více než 5 ks

Oblíbený elektrický ohřívač vody OKCE závěsné svislé Elektrické akumulační ohřívače určené pro zavě...

-43 %
Doporučujeme
Český původ
DRAŽICE Bojler OKC 125 (1103208101)
Kód:0034065

DRAŽICE Bojler OKC 125 (1103208101)

9 190 KčKatalogová cena 16 100 Kč
Skladem více než 5 ks

Pracovní poloha – svislá (zavěšený na zdi) Kombinované zásobníkové ohřívače určené pro zavěšení na...

-43 %
Doporučujeme
Český původ
DRAŽICE Elektrický bojler OKCE 100 (1108108101)
Kód:0034061

DRAŽICE Elektrický bojler OKCE 100 (1108108101)

6 789 KčKatalogová cena 11 900 Kč
Skladem více než 1 ks

Oblíbený elektrický ohřívač vody OKCE závěsné svislé Elektrické akumulační ohřívače určené pro zavě...

-10 %
KOŇAŘÍK Souprava na upevnění bojlerů M12 × 140 (60712140)
Kód:0050382

KOŇAŘÍK Souprava na upevnění bojlerů M12 × 140 (60712140)

87,9 KčKatalogová cena 97,7 Kč
Skladem více než 50 ks

Tato souprava je vhodná pro využití upevnění bojlerů vyšší hmotností. SOUPRAVA OBSAHUJE: 2x šr...

-42 %
Doporučujeme
Český původ
DRAŽICE Kombinovaný bojler OKCV 160
Kód:0382804

DRAŽICE Kombinovaný bojler OKCV 160

10 500 KčKatalogová cena 18 150 Kč
Skladem více než 5 ks

Pracovní poloha – vodorovná Kombinovaný akumulační ohřívač s vodorovnou pracovní polohou do prostor...

-43 %
Doporučujeme
Český původ
DRAŽICE Elektrický bojler OKHE 125 (140310801)
Kód:0034054

DRAŽICE Elektrický bojler OKHE 125 (140310801)

7 660 KčKatalogová cena 13 500 Kč
Skladem 1 ks

Hranaté elektrické ohřívače vody závěsné svislé v objemech 80-160 l vyrábějí se jako závěsné v ...

-45 %
Doporučujeme
Český původ
DRAŽICE Elektrický bojler OKHE 125 SMART (140311601)
Kód:0066825

DRAŽICE Elektrický bojler OKHE 125 SMART (140311601)

8 999 KčKatalogová cena 16 400 Kč
Skladem více než 1 ks

OKHE SMART ÚSPORA NEJMÉNĚ O DALŠÍCH 10% Inteligentní ohřívač vody s možností připojení na HDO (ní...

-39 %
DRAŽICE Topná jednotka TJ 6/4" - 2 kW, prodloužená chladící část, izolovaná (2110353)
Kód:0104898

DRAŽICE Topná jednotka TJ 6/4" - 2 kW, prodloužená chladící část, izolovaná (2110353)

3 030 KčKatalogová cena 5 000 Kč
Skladem více než 5 ks

ŠROUBOVACÍ ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA TOPNÁ JEDNOTKA IZOLOVANÁ, PRODLOUŽENÁ CHLADÍCÍ ČÁST Připojuj...

 

Prohlédnout bojlery >>>

 

Často se ptáte

 

Jak velký bojler pro jednu osobu?

Pro jednu osobu doporučujeme bojler o objemu 50 litrů. Pokud šetříte s vodou, vystačíte si s 20 litrovým objemem.

 

Jak velký bojler pro 2 osoby?

Pro dvě osoby doporučujeme bojler o objemu 50 litrů.

 

Jak velký bojler pro 3 osoby?

Pro tři osoby doporučujeme bojler o objemu 80 litrů.

 

Jak velký bojler pro 4člennou rodinu?

Pro čtyřčlennou rodinu doporučujeme bojler o objemu 125 200 litrů.

 

Jak velký bojler pro 5člennou rodinu?

Pro čtyřčlennou rodinu doporučujeme bojler o objemu 160 200 litrů.

 

Jak určit velikost bojleru?

Velikost bojleru určíte podle počtu osob v domácnosti. Platí, že 2 osoby si vystačí s cca 80 litry vody. Čtyřčlená rodina bude mít spotřebu 125 200 litrů. Při výběru se zaměřte na věk dětí nebo na tom, jak často jste doma. Při práci z homeoffice logicky spotřeba narůstá. Větší objem vody se logicky pak bude déle nahřívat, ohřev bude dražší.

 

Jak velký bojler k vaně?

Velikost bojleru pro vaši vanu, závisí na několika faktorech, včetně velikosti vany, počtu osob v domácnosti a četnosti koupání.

Průměrná vana pojme přibližně 110-150 litrů vody. Tomuto číslu byste tedy měli přizpůsobit velikost bojleru. Samozřejmě závisí i na četnosti koupelí za sebou. Pokud máte čtyřčlennou rodinu a každý by si chtěl napustit vanu těsně po sobě, doporučujeme zvolit větší bojler.

 

Jak velký bojler k fotovoltaice?

Pro obvyklou domácnost s fotovoltaikou doporučujeme bojler o objemu 200 litrů. To vám umožní mít dostatečnou zásobu teplé vody.

 

Jak dlouho vydrží teplá voda v bojleru?

Voda v bojleru vydrží teplá obvykle mezi 24 až 48 hodinami. Záleží to na těchto faktorech:

  • Velikost bojleru: větší bojlery mohou udržet vodu teplou déle než menší bojlery.
  • Izolace: dobře izolovaný bojler bude schopný udržet vodu teplou déle než bojler s špatnou izolací.
  • Teplota okolí: pokud je technická místnost chladná, bude voda v bojleru logicky chladnout rychleji.
  • Teplota nastavení: vyšší teplota vody zapříčiní, že voda zůstane déle  teplá

 

Jak zjistit spotřebu bojleru?

Pro určení spotřeby bojleru se můžete podívat do návodu nebo použít wattmetr . Je to  přístroj na měření spotřeby, který v reálném čase naměří hodnoty spotřeby.

 

Jak ušetřit na bojleru?

Na bojleru můžete ušetřit již při samotném nákupu. Nabízíme ceny až o 50% nižší, než v kamenném obchodě či instalatéra. Další náklady snížíte vhodným nastavení teploty ohřevu vody – doporučujeme na na 55 °C.

Jak dlouho vydrží bojler Dražice?

Ohřívač vody od Dražice má průměrnou životnost 15 a více let.

 

Jak dlouho se ohřívá bojler 80l?

80 litrový bojler budete v průměru ohřívat 2,15 h. Samozřejmě, že závisí na izolaci bojleru a požadované teplotě.

 

Jak se dostane Legionella do bojleru?

Legionella se nejlépe množí při teplotách mezi 20 a 45 °C.  Pokud voda v bojleru neklesne pod 60 °C, nemělo by hrozit riziko vzniku Legionelly.

 

Jaký ohřívač je vhodný pro fotovoltaiku?

Pro tuto otázku jsme si pro vás připravili článek: Jaký bojler pro fotovoltaiku? Poradíme vám, podle čeho vybírat

 

Jakou značku bojlerů zvolit?

Při výběru značky ohřívače vody je dobré zvážit několik faktorů jako jsou spolehlivost a kvalita, energetická náročnost provozu, použité technologie, cena výrobku, servis v místě bydliště, recenze zákazníků, dostupnost náhradních dílů, kompatibilitu s kotlem či tepelných čerpadlem. V naší nabídce držíme prověřené výrobce značek ACV , ARISTON , Bosch-Junkers , BRANO a.s. , CLAGE , Dražice , Protherm , REGULUS , STIEBEL ELTRON a Wterm .

 

Jak dlouho vydrží bojler?

Průměrná životnost bojleru je 15 let. Že je pravý čas na výměnu starého bojleru za nový zjistíte, že se bude příliš dlouhou dobu ohřívat voda, z bojleru se budou ozývat podivné zvuky a kvílení, kvůli prasklinám nebo poškozenému těsnění unikat voda. Vzhledem k ceně elektřiny může dávat smysl vyměnit také starý bojler za modernější s nižší energetickou spotřebou.

 

Co dělat, když kape bojler?

Odpověď naleznete v článku Kape nebo vám teče bojler? Poradíme, co s tím

 

Jak funguje bojler?

Průtokový bojler funguje tak, že ohřívá pouze vodu, která jím protéká. Vyznačuje se také tím, že připravuje vodu pro konkrétní místnost (třeba kuchyňský dřez, umyvadlo).  Oproti tomu zásobníkový bojler ohřívá vodu, kterou má uloženou uvnitř zásobníku a zásobuje s ní celý dům či byt.

 

Jak připojit bojler?

Více v článku Jak namontovat průtokový ohřívač vody jak odvzdušnit bojler

 

Jak odvzdušnit bojler?

Bojlery mají obvykle automatický odvzdušňovač, který pracuje na principu plováku. Pokud je systém zavodněný (bez vzduchu), plovák plave (je nahoře) a přes páku uzavírá odvzdušňovací ventil. Pokud se v nádobce objeví vzduch, plovák klesá a díky tomu se otevře odvzdušňovací ventil. Vzduch unikne, voda s plovákem stoupne a odvzdušňovací ventil se opět uzavře. 

 

Jak vybrat bojler do panelového bytu?

Do paneláku doporučujeme vybírat bojler dle počtu osob, ale také dle prostorových možností. Jelikož panelákové byty nemají většinou prostor nazbyt, doporučujeme volit průtokové bojlery.

 

Jak je to s instalací bojleru kolem umyvadla?

Vybrali jsme pro vás nejlepší bojlery pod i nad umyvadlo.

Jak na výběr ohřívače vody
Článek
Jan Kocek
V oboru topení a koupelnového vybavení se pohybuji 10+ let. Na začátku své kariéry jsem se staral i o reklamace a dělal jsem podporu zákazníkům. Dnes pracuji jako vedoucí obchodního oddělení a také pro vás píši články pro náš magazín. Ve volném čase rád jezdím na kole.
Na vašem soukromí nám záleží

Společnost Horák - CZ, s.r.o. využívá cookies pro bezpečné a spolehlivé poskytování svých internetových stránek, ověření výkonnosti a Vašich zkušeností jako uživatele a pro další zlepšování zásadního obsahu a personalizované reklamy jak na našich internetových stránkách, tak také na stránkách třetích poskytovatelů. Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním cookies a jiných technologií ke zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich předávání našim marketingovým partnerům (třetí osoby). Naši partneři využívají cookies a jiné technologie rovněž k personalizaci, měření a analýze reklamy. Pokud neudělíte svůj souhlas, omezíme se pouze na zásadní cookies a technologie. Přečtěte si více v našich Zásadách používání souborů cookies.

Přijmout všePouze nezbytné